Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 april 2018. Zij gelden voor
overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of
accessoires tussen leden van BOVAG Autobedrijven en consumenten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en
de ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ).

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 oktober 2017. Zij gelden voor
overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of
accessoires tussen leden van BOVAG Autobedrijven en kopers/opdrachtgevers die handelen
voor doeleinden die binnen hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.